โครงการอบรม เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา”

กิจกรรม

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา” วันที่ 9 ธันวาคม 2559 วิทยากร พญ.นภวรรณ  ถาวรานันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นภวรรณไอพี แอดไวซ์ จำกัด เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ นำผลงานวิจัยมายื่นขอรับความคุ้มครองเป็นในรูปของสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และห้องอบรมสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลจำนวน 42 คน

ไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กิจกรรม
โครงการการบริการข้อมูลเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียจากการเกษตรกรรมและน้ำเสียชุมชน

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับสำ …

กิจกรรม
โครงการ kickstart with mai ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม …