โครงการอบรม เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์”

กิจกรรม

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 วิทยากร คุณทวีศักดิ์  สุขสวัสดิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการร่างคำขอรับสิทธิบัตร และ คุณดนัย  เลี้ยงเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการร่างคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสามารถร่างคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยมายื่นขอรับความคุ้มครองต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษา จำนวน 74 คน

ไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กิจกรรม
โครงการการบริการข้อมูลเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียจากการเกษตรกรรมและน้ำเสียชุมชน

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับสำ …

กิจกรรม
โครงการ kickstart with mai ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม …

กิจกรรม
โครงการอบรม เรื่อง “การร่างคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ด้านเคมี/วิศวกรรม”

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงกา …