กิจกรรม

โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมัก

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 โครงการคลินิกเทคโ …

กิจกรรม

โครงการการบริการข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปั …

กิจกรรม

โครงการอบรมการเลี้ยงกุ้งสวยงาม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. โ …

กิจกรรม

โครงการอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 โครงการคลินิกเทคโ …

กิจกรรม

โครงการการบริการข้อมูลเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียจากการเกษตรกรรมและน้ำเสียชุมชน

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับสำ …

กิจกรรม

โครงการการบริการข้อมูลเทคโนโลยีกระบวนการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับสำ …

กิจกรรม

โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีการเพาะเห็ด

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ งานคลินิก …

กิจกรรม

โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีการเพาะเห็ด

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ งานคลินิก …