กิจกรรม

การประชุม “ระดมสมอง TU-STARTUP 2020”

เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ทรัพย์สิ …

กิจกรรม

กิจกรรม Demo day-Thammasat Startup Thailand League 2017

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ดร.สุทธิกร  กิ่งแก้ว ผู้ …

กิจกรรม

โครงการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการด้านเครื่องมือทางการแพทย์ ครั้งที่ 1

ทางศูนย์ฯ กำหนดจัด โครงการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการด …

กิจกรรม
กิจกรรม

โครงการ Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

วันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. …

กิจกรรม

โครงการ The Next Startup & Innovative Next Gen

วันที่ 9 กันยายน 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่ม …

กิจกรรม