ข่าวสาร และกิจกรรม
กิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา”

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ ก …

Read More
กิจกรรม

กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 ลงพื้นที่ ณ ชุมชนปากน้ำปร …

Read More
ข่าวสาร
Innovative Next Gen & The Next Startup

สถานที่: ห้องประชุมโดมบริหาร 1 ชั้น 3 อาคารโดมบริห …

ข่าวสาร
Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก หัวข้อ Blockchain ค …

ข่าวสาร
การเขียน Application บนมือถือ (กว่าจะเป็นแอพ)

การเขียน Application บนมือถือ (กว่าจะเป็นแอพ) เทคโ …